DATABEHANDLING

Information om databehandling

Hos Scandinavian Print Group respekterer vi dit privatliv, og vi ønsker at være helt åbne omkring de oplysninger, vi gemmer, hvordan de bruges, og hvornår de slettes.
I forbindelse med EU’s persondataforordning (GDPR) har vi indført en række tiltag, som du her kan læse mere om.

Samtlige afdelinger i Scandinavian Print Group er omfattet af følgende.
Du kan se vores afdelinger her.

Aldrig deling af data
Lad os starte med at slå fast, at vi selvsagt aldrig kunne drømme om at videregive eller videresælge vores værdifulde kundedata.

Forretningsbetingelser
Vi har lavet denne tilføjelse til vores forretningsbetingelser:

15. Persondata
Bestillerne indestår for, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i det materiale, der skal anvendes for Scandinavian Print Groups løsning og efterfølgende opbevaring af opgaven hos Scandinavian Print Group, er iagttaget.

Databehandleraftaler
Over for vores kunder, altså dig, er der ikke behov for at udarbejde databehandleraftaler, da vi er dataansvarlige og ikke databehandlere.

Internt har vi naturligvis udarbejdet fortegnelser om kundedata og personaledata.

Opbevaring af dine personoplysninger
Personoplysninger og andre kundedata for kunder, som ikke har været aktive de sidste fem år, slettes. Særligt for så vidt angår persondata, der er nødvendige til genoptryk af bøger og andre tryksager, som vi af erfaring ved, at en del kunder ønsker genoptryk, forbeholder vi os ret til at opbevare de hertil fornødne persondata i op til ti år efter kunden har været aktiv kunde, med mindre andet konkret aftales med kunden.

Din ret til sletning
Du kan til enhver tid blive slettet fra vores systemer, ligesom vi har udpeget en dataansvarlig, som kan besvare spørgsmål.

Dokumentation (.pdf)

Rasmus Leth Rasmus Leth Johanson
Dataansvarlig
rasmus@scandinavianprintgroup.dk