MILJØ, KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

Et aktivt valg

Scandinavian Print Group dækker over en række grafiske virksomheder i Danmark, Polen og Sverige, der alle arbejder ud fra samme tilgang til miljø.
Det er vigtigt for den samlede koncern at netop miljø altid er en del af vores medarbejderes DNA.

Med afdelinger fordelt på otte lokationer i Danmark, to i Sverige samt én i Polen, er Scandinavian Print Group ikke alene Skandinaviens største grafiske virksomhed,
men også en meget lokalt orienteret virksomhed, der bidrager til miljøforbedringer, både på landsplan og lokalt, samt aktivt støtter lokale begivenheder.

Vi sætter en ære i at gå forrest med ansvarlig produktion. Derfor optimerer vi løbende vores produktionsudstyr, så CO2-belastningen konstant reduceres.

Nordic Swan Ecolabel, Svanemærket

Scandinavian Print Group er et svanemærket trykkeri med reg.nr. 5041-0826 og reg.nr. 5041-0987. 

Svanemærket er et af de mest anerkendte miljømærker i Skandinavien og faktisk en af verdens skrappeste miljøcertificeringer.
Svanemærket stiller nemlig skrappe miljøkrav til både produktion og forbrug (kemikalier, papir mv.) for at mindske den samlede miljøbelastning.

Svanemærket er Danmarks og Nordens officielt anerkendte miljømærke.

FSC®-certificeret

Scandinavian Print Group er FSC®-certificeret med licenskode FSC®-CO10493 og FSC®-C163538
FSC®-mærkning af en tryksag sikrer, at papiret stammer fra bæredygtigt skovbrug, hvor der ikke fældes mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC®-mærkning sikrer, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

ISO-certificeret

Scandinavian Print Group tilbyder ISO-certificeret produktion. Vi råder over disse miljø/kvalitetscertificeringer:
> ISO 9001, Kvalitetsledelse
> ISO 14001, Miljøledelse

CO2-kompenserede tryksager

Scandinavian Print Group giver mulighed for at indkøbe CO2-kompenserede tryksager.
Vores samlede CO2-belasting udregnes af firmaet ClimateCalc, der medregner alle processer, lige fra papirfremstilling, udledning, pakketransport, strømforbrug og brændstof til medarbejdernes biler.

Vi indkøber CO2-kvoter i samarbejde med ClimateCare, der sikrer installation af CO2-venlig teknologi, som fx vindmøller og solceller, i ulande.

Greenguard certificeret

At være Greenguard certificeret betyder, at printet fra vores storformat, som fx skilte, overholder strenge emissionsgrænser for at skabe et bedre indeklima. Det betyder, at vi kan printe interiør til blandt andet skoler og hospitalet, hvor børn, ældre og syge opholder sig..

Tiltrådt det grafiske CSR-kodeks

Det grafiske CSR-kodeks tager udgangspunkt i FN Global Compacts ti principper. Principperne giver en fælles etisk og praktisk ramme for virksomhedsansvar og er baseret på internationale konventioner og aftaler.
Fx er OECD’s retningslinjer, ILO’s konventioner om arbejdstagerrettigheder, FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv samt Rio-deklarationen alle repræsenteret i principperne.