MILJØ OG CSR

Miljø – et aktivt valg

Som Skandinaviens største grafiske virksomhed føler vi en forpligtelse til at gå forrest i bestræbelserne på at værne om vores miljø. Vi arbejder derfor konstant og løbende på at reducere miljøbelastningen fra vore virksomheder.

Omfattende miljø-politik
Vores produktion er både Svanemærket, FSC®-certificeret og ISO-certificeret og vi tilbyder samtidig en bred vifte af miljøydelser og certificeringer. Du kan se alle vores miljømærker her. 

100 % CO2-neutralt elforbrug
På taget af vores produktionshaller i Skejby har vi et af landets største tagmonterede solcelleanlæg, der producerer lige så meget el, som 100 husstande forbruger. Resten af vores el-indkøb får vi fra dansk vindkraft.

Egne tiltag
Vi arbejder også med miljøvenlige tiltag på helt lavpraktiske områder. Vi har fx:

  • halveret strømforbruget til belysning ved at investere i LED-rør
  • installeret energibesparende ventilatorer
  • slukker al ubrugt udstyr
  • genanvender varmen fra vores 24/7 produktion
  • reducerer papirforbruget markant via vores puljetryk
  • omhyggelige sortering af affald til genbrug

og meget mere. 

CSR – et aktivt valg

Vi ønsker at yde en aktiv indsats for at skabe en positiv forskel for mennesker og miljø. Vel at mærke en indsats, der rækker ud over de juridiske og lovmæssige krav, som vi, lige som andre virksomheder, er forpligtede til at opfylde.

Vi har tiltrådt ”Grafisk CSR-kodeks” som er baseret på FN’s Global Compact, og så arbejder vi løbende og aktivt på at støtte og hjælpe velgørende institutioner i Danmark. Vi deltager endvidere i Erhvervsstyrelsens pilotprojekt ”CSR i SMV’er fra princip til praksis” og i andre CSR-orienterede samfundsprojekter.