MILJØ OG CSR

Miljø – et aktivt valg

Som Danmarks største trykkeri føler vi en forpligtelse til at gå forrest i bestræbelserne på at værne om vores miljø. Vi arbejder derfor konstant og løbende på at reducere miljøbelastningen fra vore virksomheder.

Vores produktion er både Svanemærket og ISO-certificeret og vi tilbyder samtidig en bred vifte af miljøydelser og certificeringer.

Vi arbejder også med miljøvenlige tiltag på helt lavpraktiske områder og investerer fx i solcelleanlæg, jordvarme, varmevekslere, LED-belysning og meget andet.

Vi deltager samtidig i den offentlige debat og forsøger at påvirke til en generel større bevidsthed omkring sikring af vores natur og miljø.

CSR – et aktivt valg

Vi ønsker at yde en aktiv indsats for at skabe en positiv forskel for mennesker og miljø. Vel at mærke en indsats, der rækker ud over de juridiske og lovmæssige krav, som vi, lige som andre virksomheder, er forpligtede til at opfylde.

Vi har tiltrådt ”Grafisk CSR-kodeks” som er baseret på FN’s Global Compact, og så arbejder vi løbende og aktivt på at støtte og hjælpe velgørende institutioner i Danmark. Vi deltager endvidere i Erhvervsstyrelsens pilotprojekt ”CSR i SMV’er fra princip til praksis” og i andre CSR-orienterede samfundsprojekter.